Proposals

Aldi, the award-winning discount food retailer, is preparing to submit plans for a new, high quality food store at Mon Bank, Newport.

We’ve been searching for a suitable location for a new store on this side of Newport for a number of years and we’re really excited about our proposals for Mon Bank. Currently customers are travelling to our stores at Spytty and Barrack Hill, which are overtrading, so this will represent a significant improvement on journey times for residents on this side of Newport.

Aldi’s significant investment would bring the site into beneficial, economic use. Our proposals are for a modestly sized, neighbourhood food store, which would incorporate the following:

Cynigion

Mae Aldi, y gwerthwr bwyd rhad arobryn, yn paratoi i gyflwyno cynlluniau ar gyfer siop fwyd newydd o ansawdd uchel yn Mon Bank, Casnewydd.

Rydym wedi bod yn chwilio am leoliad addas ar gyfer siop newydd ar yr ochr hon o Gasnewydd ers sawl blwyddyn, ac rydym yn hynod falch ynghylch ein cynigion ar gyfer Mon Bank. Ar hyn o bryd, mae cwsmeriaid yn teithio i’n siopau yn Spytty a Barrack Hill, ac mae’r siopau’n gorfasnachu, felly byddai hyn yn gwella amserau teithio trigolion Casnewydd yn sylweddol. Byddai buddsoddiad mawr Aldi yn golygu defnydd economaidd buddiol ar y safle. Mae ein cynigion ar gyfer siop fwyd gymdogaeth maint cymedrol, a fyddai’n cynnwys y canlynol: