Welcome to our Consultation Website

Aldi is delighted to announce its proposals for a new foodstore at Salt Lake, Porthcawl.

We know that local people are currently travelling some distance to our award-winning stores. These exciting proposals, on a site set aside to be used for a foodstore, provide easier access to our popular, high quality, great value range.

The new store would improve the local shopping offer, provide much needed competition, and create at least 40 new jobs for local people.

This website tells you more about our plans to bring an award-winning Aldi to your area and explains how you can provide us with your feedback on our proposals.

Croeso i Wefan ein Hymgynghoriad

Mae’n bleser gan Aldi gyhoeddi ei gynigion ar gyfer siop fwyd newydd yn Salt Lake, Porthcawl.

Rydym yn gwybod bod pobl leol ar hyn o bryd yn teithio cryn bellter i’n siopau arobryn. Mae’r cynigion cyffrous hyn, ar safle a neilltuwyd i’w ddefnyddio ar gyfer siop fwyd, yn darparu mynediad haws i’n hystod werth gwych boblogaidd, o ansawdd uchel.

Byddai’r siop newydd yn gwella’r cynnig siopa lleol, yn darparu cystadleuaeth fawr ei hangen, ac yn creu o leiaf 40 o swyddi newydd i bobl leol.

Mae’r wefan hon yn dweud mwy wrthych am ein cynlluniau i ddod ag Aldi arobryn i’ch ardal ac yn egluro sut y gallwch roi eich adborth inni ar ein cynigion.