Cynigion

Mae’r cynlluniau ar y dudalen hon yn dangos cynigion y Pentref Bwyd ar gyfer safle Heol Pontfaen.

 1. Llwybr i gerddwyr a beicwyr i’r cyfleusterau chwaraeon, hamdden ac addysg cyfredol
 2. Siop fwyd Aldi a lle parcio cysylltiedig
 3. Pwyntiau gwefru cerbydau trydan i gwsmeriaid
 4. Cabanau arddangos a digwyddiadau, ar gyfer arddangos cynnyrch o Gymru, yn gysylltiedig â’r diwydiant bwyd a maeth a gweithgareddau academaidd ac ymchwil
 5. Pafiliwn Rhestredig wedi’i adnewyddu’n helaeth i greu hwb cymunedol ar gyfer y Pentref Bwyd a gweithgareddau chwaraeon/hamdden
 6. Cedwir y cae chwarae i’w ddefnyddio gan y Brifysgol a’r gymuned
 7. Llwybrau anffurfiol gyda’r gwair wedi’i dorri’n fyr
 8. Prif fynedfa i gerddwyr

Proposals

The plans on this page show the Food Village proposals for the Pontfaen Road site.

  1. Pedestrian and cycle link through to existing sports, leisure and educational facilities
  2. Aldi foodstore and associated parking
  3. Electric vehicle charging points for customers
  4. Event and exhibition pods, showcasing Welsh produce, linked with the food and nutrition industry and associated academic and research activities
  5. Extensively refurbished Listed Pavilion becomes a community hub for the Food Village and sport/recreation uses
  6. Retention of sports pitch for university and community use
  7. Informal routes delineated by short cut grass
  8. Primary pedestrian access