Due to the current restrictions on holding public gatherings, we are holding a virtual public exhibition so local residents can find out more about the plans. Click on the link below to enter the virtual exhibition and find out more about the proposals:

Oherwydd y cyfyngiadau presennol ar gynnal cynulliadau cyhoeddus, rydym yn cynnal arddangosfa gyhoeddus rithwir er mwyn i drigolion lleol ddysgu rhagor am y cynlluniau. Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i’r arddangosfa rithwir i ddysgu rhagor am y cynigion:

Click here to access the virtual consultation / Cliciwch yma i gael mynediad i’r ymgynghoriad rhithwir

If you have any questions about the plans, you can contact the project team by calling us on: 0117 214 1820 or by emailing: monbankaldi@planningpotential.co.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynlluniau, cysylltwch â thîm y prosiect drwy ffonio 0117 214 1820 neu e-bostio monbankaldi@planningpotential.co.uk.